รายละเอียดกิจการ

บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์ จำกัด

Gekko Industries Co., Ltd.

ผลิตและจำหน่ายท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป

สินค้าทั้งหมด

ท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป เก็คโค

ท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป เก็คโค

ท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป เก็คโค

ติดต่อเรา

บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์ จำกัด

30/215 หมู่ที่ 1 ซ.พุทธบูชา ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150