รายละเอียดกิจการ

บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด

KENZAI CERAMICS INDUSTRY CO., LTD.

เป็นผู้ผลิตและส่งออกกระเบื้องเซรามิคส์ ชนิดไม่เคลือบและเป็นกระเบื้องเนื้อเดียวกัน ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติ

สินค้าทั้งหมด

กระเบื้องปูพื้น

กระเบื้องปูพื้น

กระเบื้องปูพื้น

ติดต่อเรา

บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด

169/94-97 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400