รายละเอียดกิจการ

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

Lohakij Rung Chareon Sub Co.,Ltd.

เป็นบริษัทผลิตกระป๋องเปล่าบรรจุอาหาร ที่ได้รับการับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 มอก.18001

สินค้าทั้งหมด

ฝากระป๋อง

ฝากระป๋อง

กระป๋องสามชั้น

กระป๋องสามชั้น

กระป๋อง 2 ชั้น

กระป๋อง 2 ชั้น

ติดต่อเรา

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

5/6 ม.3 ถนนพระราม2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร 74000