รายละเอียดกิจการ

บริษัท เบน-เฮอร์ โปรดักส์ จำกัด

BEN-HUR Products Co., Ltd.

ผู้ผลิตและส่งออก ลูกบิด และอุปกรณ์ล็อกประตู

สินค้าทั้งหมด

BALCONY LOCK

BACKSET 60 mm., 70 mm.

CYLINDRICAL LEVER LOCK HEAVY DUTY

BACKSET : 60 mm., 70 mm.

DEADBOLT LOCKSETS

Door thickness adjustable for 32-45 mm

CYLINDRICAL LOCKSET

BACKSET 60 mm., 70mm.

ติดต่อเรา

บริษัท เบน-เฮอร์ โปรดักส์ จำกัด

อาคารจึงกานต์กุล 222 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120