รายละเอียดกิจการ

บริษัท เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด

Charoenphanbakery Co., Ltd

เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหาร และเครื่องดื่ม.

สินค้าทั้งหมด

เค้กปอนด์

ขนมปัง

ติดต่อเรา

บริษัท เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด

290-2 มุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000