รายละเอียดกิจการ

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

Fabrinet Co., Ltd.

-

สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

5/5 หมู่ 6 ซอย คันพรา ถนน พหลโยธิน คลองหลวง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120