รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

MSM Power Systems Co., Ltd

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ทำเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนโดยใช้ก๊าซชีวภาพที่สร้างขึ้นจากขยะอินทรีย์ บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ 2548 เราเป็นผู้รับเหมาทำ Engineer Procurement and Construction (EPC) สำหรับโรงไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนเครื่องยนต์ก๊าซ MWM GmbH ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ ก๊าซบ่อขยะ ก๊าซไม้ และ ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าทั้งหมด

บริการ บริการ ออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเครื่องยนต์ก๊าซ

Steam HRSG, Absorption chiller, Air preheater, Hot water

MWM Container Set

MWM Gas Genset

MWM Gas Genset

MWM Gas Genset

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

23 ร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520