รายละเอียดกิจการ

บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

Unity Electronic Co.,Ltd.

บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (UEC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับช่วงการผลิตสินค้าอิเลคโทรนิคส์ให้กับบริษัทชั้นนำตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหาและข้อจำกัดของผู้ผลิต จึงนำไปสู่การบริการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด

สินค้าทั้งหมด

รับตรวจสอบ และคัดแยกชิ้นงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

48/1 หมู่ 8 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน อยุธยา 13220