รายละเอียดกิจการ

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

World Grow Co.,Ltd.

เป็นธุรกิจที่ดำเนินการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปัจจัยเพื่อการผลิตทางการเกษตรได้แก่ อาหารเสริมพืชอินทรีย์, อาหารเสริมสัตว์อินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ควบคุมจำกัดการเจริญเติบโตของวัชพืชและศัตรูพืช และป้องกันแมลง อีกทั้งยังผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการบำบัดโรค ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายในคน เช่น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ น้ำหม่อน น้ำแร่เพื่อสุขภาพ ฯลฯ

สินค้าทั้งหมด

น้ำลูกหม่อนเข้มข้น 99%

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคน้ำลูกหม่อนเข้มข้นเป็นประจำ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxid

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์อินทรีย์

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์มีผลช่วยในการเจริญเติบโต ทำให้สัตว์โตเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงสามา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชอินทรีย์ เวิลด์ โกรว์ สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร ที่ช่วยในการเจริญเติบโตขอ

ติดต่อเรา

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

39 หมู่ 1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย 57130