รายละเอียดกิจการ

บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด

Interink Co., Ltd.

อินเตอร์อิงค์ เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของไทยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตหมึกพิมพ์ รวมทั้งระบบการจัดการสี (Computer Color Matching) สำหรับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สินค้าทั้งหมด

UV Special Color

IIK UV T PHA

IIK UV 171 Waterless

IIK UV T-HYBD Process

IIK UV T-VNL Process

ติดต่อเรา

บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด

15 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-11 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230