รายละเอียดกิจการ

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด

UNION APPLY CO.,LTD.

ผลิต,จำหน่าย,ซ่อมบำรุง และ บริการนอกสถานที่ - อุปกรณ์ไฮดรอลิค (Hydraulic Component) - กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic Cylinder) - ชุดต้นกำลังไฮดรอลิค (Power Unit) - ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC (Precision Parts) - งานเชื่อมประกอบ (Welding Assembly) - งานติดตั้งและซ่อมบำรุง (Installation & Maintenance)

สินค้าทั้งหมด

วาวล์ไฟฟ้าไฮโดรลิค

รวมอุปกรณ์ไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค

สายไฮโดรลิค

อุปกรณ์ไฮโดรลิค

ติดต่อเรา

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด

19/18 หมู่ 5 ซอย คลองสาม5/9 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120