รายละเอียดกิจการ

บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด

Flexo-Graphic

พี แอนด์ ดี รีเสิร์ช ได้เริ่มก่อตั้งในประเทศมาเลเซียปี ค.ศ.1995 ซึ่งในขณะนั้น ยังใช้ชื่อว่า Polalies marketing sdn,Bhd โดยทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ทั้งระบบ เฟล็กโซ กราฟฟิก และ ออฟเซส จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ณ จุดดังกล่าวจึงทำให้ผู้บริหารในขณะนั้นคือ Mr.Benn Wong เกิดแนวความคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะมีส่วนช่วยให้การพิมพ์ระบบ เฟล็กโซ กราฟฟิก ได้มีโอกาสเข้าใกล้ระบบ ออฟเซส ให้มากที่สุด จึงเริ่มศึกษาและทราบว่า โดยทั่วไปตลาดยังใช้แม่พิมพ์จากยางพารา ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ ถ้าต้องการคุณภาพด้านการพิมพ์ที่ดี จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ Sheet Photopolymer ซึ่งมีต้นทุนสูง และ มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ขณะที่กำลังศึกษาหาแม่พิมพ์ทดแทน ก็ได้รับการแนะนำว่าขณะนั้น ในประเทศอเมริกา,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น และยุโรป เริ่มมีการใช้แม่พิมพ์ Liquid Photopolymer เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็น Water Wash Technology และต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ขณะเริ่มต้นติดปัญหาเรื่องเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง และคุณสมบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

สินค้าทั้งหมด

ไดคัท เพลท (Die-cut plate)

แม่พิมพ์ พี-เฟล็กซ์ ลิควิด โฟโต้โพลิเมอร์

ติดต่อเรา

บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด

บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด กรุงเทพฯ 7400