รายละเอียดกิจการ

บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัด

SAHACHAI PARTICLE BOARD CO.,LTD.

โรงงานผลิตไม้พาติเคิลบอร์ด และขี้เลื่อยอัดเม็ด

สินค้าทั้งหมด

ขี้เลื้อยอัดเม็ด wood pallet

ไม้พาติเคิลบอร์ด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ไม้พาติเคิลบอร์ด
ไม้พาติเคิล เป็นไม้ที่ใช้ทดแทนไม้จริง

ติดต่อเรา

บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัด

15/6 ม.8 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110