รายละเอียดกิจการ

บริษัท เคเบิ้ลส์ พลัส จำกัด

-CABLES PLUS CO.,LTD.

บริษัท เคเบิ้ล พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า(ELECTRIC WIRE),สายไฟควบคุม(CONTROL WIRE)ภายใต้ มาตรฐาน ม.อ.ก.และ IEC Standard ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท เคเบิ้ลส์ พลัส จำกัด

บริษัท เคเบิ้ล พลัส จำกัด สมุทรปราการ 10270