รายละเอียดกิจการ

บริษัท สินอนันต์ รับเบ้อร์ จำกัด

SIN ANANT RUBBER CO.,LTD

บริษัท สินอนันต์ รับเบ้อร์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิต "Snow Net" หรือที่เรียกว่า ยางหุ้มล้อสำหรับวิ่งบนหิมะ ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

สินค้าทั้งหมด

ยางหุ้มล้อสำหรับวิ่งบนหิมะ

ยางหุ้มล้อสำหรับวิ่งบนหิมะ

ยางหุ้มล้อสำหรับวิ่งบนหิมะ

ติดต่อเรา

บริษัท สินอนันต์ รับเบ้อร์ จำกัด

661 หมู่ 3 ซอย ปิ่นมอญ ถ. ประชาอุทิศ - บ้านคลองสวน ต. บ้านคลองสวน อ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290