รายละเอียดกิจการ

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ANC

ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบBiogas

สินค้าทั้งหมด

โครงการนิคมอุตสาหกรรม

โครงการการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

โครงการบำบัดน้ำเสียและประปาน้ำใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรม

โครงการของระบบน้ำในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรร

โครงการ Ti Rubber

ติดต่อเรา

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด