รายละเอียดกิจการ

บริษัท เมกาจีเนียส จำกัด

Mega Genius Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์และการบริการ 1. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในสถานศึกษา เช่น โปรแกรมพจนานุกรมอัจฉริยะ MegaDict, ระบบทะเบียนวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, เก่งไทย Education Game for Tablet เป็นต้น 2. ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี RFID หรือการใช้ลายนิ้วมือ เช่น ระบบบันทึกเวลาเข้าออก จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, บัตร RFID, วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก เป็นต้น 3. ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โปรแกรมภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการซิมเบี้ยน 4. Web Hosting ให้บริการพื้นที่สำหรับเวปไซต์,จดทะเบียนโดเมน และจัดทำเวปไซต์ 5. จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Java, Java Micro Edtion, Qt, Symbain, Delphi, PHP, C# เป็นต้น

สินค้าทั้งหมด

MegaDict Professional v2 Key (Lifetime)

MegaDict Professional V.2 CD (Lifetime)

ติดต่อเรา

บริษัท เมกาจีเนียส จำกัด

456/267 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง กรุงเทพฯ 40000