รายละเอียดกิจการ

บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

Angthong Sugar Terminal Co.,Ltd.

คลังสินค้าเก็บรักษาและลำเลียงน้ำตาลทราย ขนส่งสินค้าทางเรือ

สินค้าทั้งหมด

อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

ติดต่อเรา

บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

408/145 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400