รายละเอียดกิจการ

บริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด

JOMPHAN GROUP CO.,LTD.

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง ดีไซน์หลากหลาย สวยงาม สำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มแก้วใส่น้ำลไม้,กล่องพลาสติก,กระปุกพลาสติก,กล่องถนอมอาหาร,แก้วกาแฟ,กระปุกใส่นำ้พริก,ช้อนพลาสติก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-2810-0819 โทรสาร : 0-2810-1502 www.jomphangroup.co.th มือถือ: 089-815-0665 / 085-065-3822

สินค้าทั้งหมด

กระปุกน้้ำพริก

ขวดแก้ว ฝาเกลียว สีทอง

ถ้วยกาแฟ 22 ออนด์

พลาสติกพร้อมฝาปิดหนาแน่น มาตรฐานเกรด A

ช้อนไอศครีม

ช้อนพลาสติก เกรด A

ช้อนไอศครีมคละสี

ช้อนพลาสติก

ช้อนพาย

ช้อนพลาสติก เกรด A

ชุดช้อนส้อมใหญ่

ช้อนพลาสติก เกรด A

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ขวดพลาสติก
ทั้งของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้า ต่างๆมากมาย พลาสติกที่นำมาใช้เหล่านี้มีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
พลาสติกกับการบรรจุหีบห่อ
เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ สามารถใช้ได้ทั้งแบบเป็นชนิดเดียวกันล้วนและแบบผสม

ติดต่อเรา

บริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด

4/12 หมู่3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110