รายละเอียดกิจการ

บริษัท อติรุจ จำกัด

Atiruj Co.,Ltd.

บริษัทอติรุจ ผู้ผลิต และผูัจำหน่ายหน้ากากอนามัย บริษัทอติรุจ จำกัด ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหน้ากากอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า AirLine & PureFilter และงานตัดเย็บอื่นๆ เช่น หมวก เอี๊ยม ปลอกแขน ปลอกขา เป็นต้น รวมถึงงานตัดเย็บตามออเดอร์ หรือตัดเย็บตามความต้องการของลููกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คัดสรรวัตถุดิบที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ไปสู่ผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ โดยทางบริษัทมีระบบการจัดจำหน่ายโดยตรง และผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หน้ากากอนามัยที่บริษัทฯ ผลิตนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ PPE นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นมาจากภูมิปัญญาของคนไทย โดยประดิษฐ์ไส้กรองอากาศคาร์บอน ที่ใช้กับหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการรับรองสิทธิบัตร หมายเลข 9578 โดยหน้ากากอนามัยนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไอระเหย และควันเสียจากมลพิษในอากาศ เครื่องยนต์ หรือเมื่อต้องใช้ในการเดินทาง เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก หรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่ง เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น หรือควันเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันนี้มีกำลังการผลิตสูงถึง 2,500,000 ชิ้นต่อปี

สินค้าทั้งหมด

หน้ากากอนามัย PF-3

PF-3 คุณสมบัติ 1.ป้องกันกลิ่น ควัน ไอระเหย ด้วยแผ่นคาร์บอนแท้ (Active Carbon Sheet) ที่ได

หน้ากากอนามัย : PF-150S

PF-150S คุณสมบัติ 1.ป้องกันกลิ่น ควัน ไอระเหย ด้วยแผ่นคาร์บอนแท้ (Active Carbon Sheet) ที

หน้ากากอนามัย : PF-150

PF-150 คุณสมบัติ 1.ป้องกันกลิ่น ควัน ไอระเหย ด้วยคาร์บอนแท้ (Fine Activated Carbon) ที่ได้

หน้ากากอนามัย PF-100

หน้ากากอนามัย : PF-150N

ปลอกแขน

ติดต่อเรา

บริษัท อติรุจ จำกัด

55/317, 55/318 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270