รายละเอียดกิจการ

โอเรียนเต็ลคอปเปอร์จำกัด

Oriental Copper

บริษัทโอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตบัสบาร์ทองแแดงชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย ภายใต้เครื่องหมายการค้า OC-ETP® มากว่า 20 ปี ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ นวัตกรรม และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทองแดงสู่ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก

สินค้าทั้งหมด

Copper Tape

Copper Busbar

Copper Profile

ติดต่อเรา

โอเรียนเต็ลคอปเปอร์จำกัด

25 ชั้น 27 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ กรุงเทพฯ 10120