รายละเอียดกิจการ

บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด

TAWAN PRODUCE CO., LTD

บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด ประกอบธุรกิจการ ผลิต คัดแยกและบรรจุอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ และกระบวนการบรรจุที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มอาหารแห้งจีน 2. กลุ่มธัญพืชถั่ว 3. กลุ่มเครื่องเทศ ไทย-จีน 4. กลุ่มหอม – กระเทียม 5. กลุ่มอาหารผักแปรรูป 6. กลุ่ม OTOP (ปลาหมึกปลุงรส, ทุเรียนกวน,ทุเรียนทอด,ข้าวตัง)

สินค้าทั้งหมด

กระวาน

น้ำตาลมะพร้าว

ชุดเยื่อไผ่ + เก๋ากี้

เยื่อไผ่

กระเพาะปลา

กระเจี๊ยบแห้ง

มะตูมแห้ง

เห็ดหูหนูดำ

ติดต่อเรา

บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด

444 หมู่ 3 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 สมุทรปราการ 10290