รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอสบา จำกัด

ESBA CO.,LTD.

จำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เม็ดนำเข้า เม็ดสี เม็ดคอมปาวน์ Trade plastic resin, polymer, compound polymer

สินค้าทั้งหมด

เม็ดพลาสติกคอมปาวน์ ABS+

เม็ดพลาสติกคอมปาวน์ PP+

เม็ดพลาสติกคอมปาวน์ PP+

เม็ดพลาสติก LLDPE

เม็ดพลาสติก LLDPE เกรดต่างๆ

เม็ดพลาสติก LDPE

ติดต่อเรา

บริษัท เอสบา จำกัด

90/7 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130