รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

MP Uniform Inter Trading Co.,Ltd.

บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด มุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพจากโรงงาน ส่งตรงยังผู้ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในราคาโรงงาน สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายชนิดผ้า หลากหลายราคาให้เลือก เพื่อให้แต่ละองค์กรได้เลือกไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่รวมถึงความคล่องตัว ความสะดวกสะบาย และความปลอดภัยของผู้สวมใส่ด้วย ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม มีพื้นฐานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม Oil & Gas ทั้งใน Europe, USA, Asia Pacific, Middle East and Asia มามากกว่า 15 ปี จึงมีความเข้าใจและความต้องการชุดเพื่อที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้เกิด บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ขึันมาเพื่อรองรับการผลิตสินค้าคุณภาพป้อนให้กับกลุ่มโรงงานอุตสหกรรม และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ก็มีโอกาสเลือกชุดทำงานให้เหมาะสมกับกลุ่มงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุดกันไฟ กันไฟฟ้าสถิตย์ กันกรด กันสารเคมี และกันความร้อนเป็นต้น จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หากได้เลือกใช้ชุดทำงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และเหมาะสมกับงานที่ทำ มิใช่ชุดอะไรก็ได้เพราะแต่ละงานความเสี่ยงของงานจะแตกต่างกันไป บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม จึงเป็นคำตอบให้กับท่านได้ทุกเมื่อ เมื่อต้องการชุดทำงานให้กับพนักงาน

สินค้าแนะนำ

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถลสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีกรมท่า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว บ่า แขน ขา สีแดง

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีแดง

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีน้ำเงิน

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีขี้ม้า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว บ่า แขน ขา สีกรมท่า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา (สีส้ม)

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าคอมทวิว แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีกรมท่า

ชุดหมีสวมใส่ทำงานที่บาง เบา สวมใส่สบาย ซักง่าย ไม่ต้องรีด ตากแห้งก็สวมใส่ได้เลย ให้ความโดดเด่น

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีเลืดหมู Grade B

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขาสีฟ้า Grade B

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

Rec

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขาสีกรมท่า Grade B

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์สำหรับสวมใส่ในงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี งานออฟชอว์ งานช่างต่างๆ ที่เ

Rec

ชุดหมีผ้าเวสปอยท์แถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว เหลืองคาดเงินหลัง แขน ขา  

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์สำหรับสวมใส่ในงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี งานออฟชอว์ งานช่างต่างๆ ที่เ

สินค้าทั้งหมด

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถลสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีกรมท่า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว บ่า แขน ขา สีแดง

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีแดง

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีน้ำเงิน

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา สีขี้ม้า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว บ่า แขน ขา สีกรมท่า

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีช่าง ผ้าเวสปอยท์แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา  (สีฟ้า)

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ชุดหมีช่างผ้าเวสปอยท์ แถบสะท้อนแสงหลัง แขน ขา (สีกากี)

ชุดสวมใส่ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ เนื้อผ้าหน

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ชุดหมีช่าง- Coverall e-catalog
ก้าวข้ามความยุ่งกับการค้นหาสินค้าใน Website เอ็มพี ยูนิฟอร์ม นำสุดยอดเทคโนโลยี Ecatalog มาใช้เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า ได้ประหยัดเวลาค้นหา คลิกชม ดูรายละเอียด ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อง่ายๆไม่ยุ่งยากต่อไป
เอ็มพี ยูนิฟอร์ม มีอะไรขาย และบริการบ้าง
ลองคลิกชม VDO ของเราอาจจะมีสินค้าที่คุณกำลังหาอยู่

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

43,45 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150