รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

MS NORTH STAR LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีมาตรฐานการให้บริการในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติได้

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ศูนย์ขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 เลขที่ 133 หมู่ 1 อาคาร 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210 นครปฐม 73210