รายละเอียดกิจการ

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd.

TCFF เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีนในการผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค,น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อาหาร และยา

สินค้าทั้งหมด

Flavours

สารแต่งกลิ่นรส

Fragrance

สารประกอบน้ำหอม

Aromatherapy

เกี่ยวกับ อโรมาเธอราพี

Essential Oils

เกี่ยวกับ น้ำมันหอมระเหย

Natural Extracts

สารสกัดจากธรรมชาติ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

Imagine if you can get access into any place by just one smell?where would you like to go?
One of our new journeys is we’re exploring the forest world for selecting and bringing back the touch of leafy wood and hints of fresh green blended with the soft exotic earthy. Natural, woody, and floral—these are the new experience from TCFF waiting for you to get lost into the sense of novelty. These scents accord you to the richness of woody elements enrich with the senses between nude florals and moisty mossy. Don’t wait for the world to pleasure you, let yourself pleasure the world by feel free to contact us and ask for some our exquisite samples.
อะโรมาเธอราปี (Aromatherapy) การใช้กลิ่นบำบัดอาการทางร่างกายและอารมณ์
คือ การใช้กลิ่นบำบัดอาการทางร่างกายและอารมณ์ โดย Aromatherapy มาจากศัพท์คำว่า Aroma (กลิ่นหอม/ เครื่องหอม/ สุคนธ์) + Therapy (การบำบัดรักษา) จัดเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่ง

ติดต่อเรา

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

74,76 ซอยงามวงศ์วาน 25 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000