รายละเอียดกิจการ

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd.

TCFF เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีนในการผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค,น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อาหาร และยา

สินค้าทั้งหมด

Essential Oils

เกี่ยวกับ น้ำมันหอมระเหย

Fragrance

สารประกอบน้ำหอม

Flavours

สารแต่งกลิ่นรส

Natural Extracts

สารสกัดจากธรรมชาติ

Aromatherapy

เกี่ยวกับ อโรมาเธอราพี

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

อะโรมาเธอราปี (Aromatherapy) การใช้กลิ่นบำบัดอาการทางร่างกายและอารมณ์
คือ การใช้กลิ่นบำบัดอาการทางร่างกายและอารมณ์ โดย Aromatherapy มาจากศัพท์คำว่า Aroma (กลิ่นหอม/ เครื่องหอม/ สุคนธ์) + Therapy (การบำบัดรักษา) จัดเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่ง
การกำเนิดน้ำมันหอมระเหยกับศาสตร์แห่งการบำบัด
แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดถึงประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มการนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้อย่างชัดเจน แต่พบว่าช่วงประมาณ 500-1500 ปี

ติดต่อเรา

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

74,76 ซอยงามวงศ์วาน 25 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000