รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ATP Innovations Co., Ltd.

ATP Innovations is continually operating consulting customers and engineering firms. Management and Staff resources are from many sectors such as water & wastewater treatment , chemistry, civil work, environmental control. ATP Innovations provides a full range of project management engineering, architectural, planning, wastewater & water treatment and management, engineering and maintenance services for manufacturers, municipality, buildings, Hotels and site developments for wastewater & water treatment system.

สินค้าทั้งหมด

ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)

ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัด

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

MBR Membrane

MBR Membrane (Flat sheet)

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

Bio Life

Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดัง

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER
Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

Why to chemical cleaning boiler ?
>> Chemical cleaning can play an important role in boiler maintenance. Proper chemical cleaning removes deposits from the inside of boiler tubes which improves the boiler heat rate, reduces tube failures and improves the stability of boiler chemistry. #boilercleaning #boiler #atpinnovations #cleaning #service
Sequencing Batch Reactor (SBR)
ระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) เป็นระบบที่สร้างตะกอนที่มีการตกตะกอนที่ดี ทำให้สามารถแยกน้ำที่บำบัดแล้วกับตะกอนได้ดี ทำให้น้ำที่บำบัดแล้วนั้นมีคุณภาพที่ดี การควบคุมการสูบน้ำออกจากระบบ ทำด้วยระบบ PLC ซึ่งง่ายต่อการควบคุม #SBR #wastewater #atpinnovations

ติดต่อเรา

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210