รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ATP Innovations Co., Ltd.

ATP Innovations is continually operating consulting customers and engineering firms. Management and Staff resources are from many sectors such as water & wastewater treatment , chemistry, civil work, environmental control. ATP Innovations provides a full range of project management engineering, architectural, planning, wastewater & water treatment and management, engineering and maintenance services for manufacturers, municipality, buildings, Hotels and site developments for wastewater & water treatment system.

สินค้าทั้งหมด

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

Bio Life

Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดัง

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

MBR Membrane

MBR Membrane (Flat sheet)

ODOR LOCK (Enzyme)

ODOR LOCK

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER
Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

Do you know why UV system is popular to USE in potable water ?
**สารพิษในน้ำ**
น้ำเน่าที่เราเห็นตามปกตินั้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นแล้ว ยังทำให้น่าขยะแขยงไม่น่าดู แต่น้ำบางแห่งอาจจะดูไม่เน่าเหม็น ก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือน้ำที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท สารตะกั่ว หรือแคตเมี่ยมโดยสารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแอบปล่อยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ นอกจากนั้น น้ำจากไร่นาที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใช้ในไร่นาเหล่านั้นลงมาพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้นและ ต่อคนที่นำน้ำไปใช้อีกด้วย อย่างนี้เรียกว่าเกิดมลพิษทางน้ำขึ้นแล้ว เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เห็นใครแอบปล่อยต้องรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210