รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ATP Innovations Co., Ltd.

ATP Innovations is continually operating consulting customers and engineering firms. Management and Staff resources are from many sectors such as water & wastewater treatment , chemistry, civil work, environmental control. ATP Innovations provides a full range of project management engineering, architectural, planning, wastewater & water treatment and management, engineering and maintenance services for manufacturers, municipality, buildings, Hotels and site developments for wastewater & water treatment system.

สินค้าทั้งหมด

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

Bio Life

Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดัง

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

MBR Membrane

MBR Membrane (Flat sheet)

ODOR LOCK (Enzyme)

ODOR LOCK

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)

ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์

Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียข

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER
Installation Boiler LPG #atpinnovations #boiler #IHIBOILER

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ?
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ? ✔️การออกแบบทางโครงสร้างหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ✔️ความแปรปรวนของลักษณะสมบัติของน้ำเสียทั้งในด้านปริมาณและความสกปรก ✔️ขาดความรู้และความเข้าใจในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ✔️ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
Do you know why UV system is popular to USE in potable water ?

ติดต่อเรา

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210