รายละเอียดกิจการ

หจก.ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์

Liberty Product Part.,Ltd

ทางบริษัทเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า โดยรับงานติดตั้งเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาตราฐาน ทั้งเครื่องจักร,อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเเปลืองในอุตสาหกรรม โดยสามารถดูแลงานโครงการและการบำบัดน้ำเสียเพื่อพลังงานภายใต้เทคโนโลยีสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้ด้วย

สินค้าทั้งหมด

Chemicals B1.06.A

PCA®3 B1.08.B.30.

ECA 450 B1.08.B.22

MZF Draft Gauge B1.08.B.18

Tru Pointe® 2100 B1.08.B.17

Informant®2 B1.08.B.12

Tru Pointe® 1100 B1.08.B.16

Tru Pointe® Ultra B1.08.B.15

ติดต่อเรา

หจก.ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์

2/14 ม. 3 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530 กรุงเทพฯ 10530