รายละเอียดกิจการ

บริษัท กุลธร จำกัด

Kulthorn Co.,Ltd.

กลุ่มบริษัทกุลธรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้กำหนดวิถีทางแห่งความสำเร็จของ ธุรกิจ ฉะนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเน้นหนักในด้านการให้บริการลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพสูง ในราคายุติธรรม และที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่จำหน่ายแก่ลูกค้า ด้วยการบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษาแนะนำ และการช่วยแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าทั้งหมด

Ceiling mounted SEARLE (KELVION) KME

Ceiling mounted SEARLE (KELVION) KEC

Suction Line Accumulators ท่อพักน้ำยาทางกลับ

Bitzer Comperssor 6G-40.2

มอเตอร์พัดลม/คอนเดนซิ่งยูนิต และ ชนิดใช้รันคาปาซิเตอร์ KJA2M4002(L)

Ceiling mounted KIRBY (Made in Australia)

Bitzer Comperssor 2EC-2.2

KH Frame 5-5/8

แรงม้า 1/3HP รอบ 900/800/750 แกนยาว 1/2 x 4.11 ทิศการหมุน CCW

ติดต่อเรา

บริษัท กุลธร จำกัด

237-237/1-4 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100