รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

Wisepaq Business Solutions Provider Co.,Ltd.

บจ.ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทุกชนิด ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค รวมถึงให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผลิตซอฟท์แวร์เพื่อจัดจำหน่าย และผลิตซอฟท์แวร์ตามความต้องการลูกค้า

สินค้าทั้งหมด

โปรแกรม Wisepaq POS

โปรแกรม Wisepaq Stock

โปรแกรม Wisepaq FWD

โปรแกรม Mobile Shop

โปรแกรม Wisepaq Ship

ติดต่อเรา

บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

116/69 อาคารเอสเอสพี 2 ชั้น 19 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110