รายละเอียดกิจการ

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

Surint Omya Chemicals (Thailand) Co.,Ltd

แคลเซียมแคลบอร์เนต

ติดต่อเรา

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

44/4 หมู่ที่ 5 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15210