รายละเอียดกิจการ

บจก. อี.พี. เดคคอร์ (ประเทศไทย)

EP DECOR (THAILAND) Co.,Ltd

บริษัท อี.พี. เดคคอร์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งม่านทุกชนิด อาทิเช่น โรงงานผ้าม่าน, รางตัวยู, รางโค้งโรงพยาบาล, รางโชว์, ตาไก่, ห่วงผ้าม่าน อุปกรณ์สำหรับตกแต่งรางม่าน และตกแต่งภายในบ้านทุกชนิด ซึ่งสินค้าผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ด้วยเครื่องจัทรอันทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อีกทั้งได้รับการสนับสนุนที่ปรึกษาจากทุกภาคส่วน โดยการร่วมโครงงานต่างๆ เช่น lean Kaizen, MDICP, ITAP, NIA ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีคุณค่า มีคุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนาน การบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลุกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงทำให้เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์ม่านรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

สินค้าทั้งหมด

สายรวบม่าน ตุ้มคู่

ใช้สำหรับรวบเก็บผ้าม่าน

สายรวบผ้าม่าน ตุ้มเดี่ยว

ใช้สำหรับรวบเก็บผ้าม่าน

ขาจับรางม่านชั้นเดียว

ขาจับรางม่านสำหรับแขวนรางม่าน

ขาจับรางม่าน 2 ชั้น

ใช้สำหรับแขวนรางม่าน

รางโค้งสำหรับโรงพยาบาล

สำหรับกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เช่นโรงพยาบาล ห้องสปา ห้องนวด

ตัวต่อมุมรางโชว์ม่าน ขนาด 26 มิล

สำหรับต่อมุมรางโชว์ผ้าม่าน ขนาดราง 26 มิล

ห่วงผ้าม่าน

ห่วงผ้าม่านขนาด 26 มิล สำหรับแขวนผ้าม่าน

ชุดรางโชว์ผ้าม่าน

รางโชว์ม่านและอุปกรณ์ ขาจับ ตาไก่ แบบสำเร็จรูปและแยกอุปกรณ์ ใช้สำหรับแขวนผ้าม่าน

ติดต่อเรา

บจก. อี.พี. เดคคอร์ (ประเทศไทย)

154 หมู่6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290