รายละเอียดกิจการ

บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

WAX GARBAGE RECYCLE CENTER CO.,LTD

บริการรับกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีการคัดแยก รีไซเคิล และ ฝังกลบ ตามใบอนุญาต 105และ106

สินค้าทั้งหมด

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากอุตสาหกรรมตามใบอนุญาตโรงงาน105และ106 ด้วยมาตรฐานตามกฎหมาย คัดแยก รีไซเคิล และNon-H

ติดต่อเรา

บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

54/1 ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง ราชบุรี 70150