รายละเอียดกิจการ

หจก.โรงงานวุ้นเส้นนครสวรรค์

NAKHONSAWAN BEAN VERMICELLI LP.

ผลิตวุ้นเส้นชนิดแห้ง และ วุ้นเส้นสด ตราวิมาน สี่พี่น้อง และ มังกรทอง

สินค้าทั้งหมด

วุ้นเส้นตราวิมาน ขนาด 10 กิโลกรัม

วุ้นเส้นแห้ง เกรด บี ตราวิมาน ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เหมาะกับ ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ร้านทำสุกี

วุ้นเส้นตราสี่พี่น้อง ขนาด 10 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เหมาะกับร้านค้า ร้านอาหาร หมูกระทะ ทำไส้กรอก หรือ แบ่งบรรจุขาย

วุ้นเส้นตราวิมาน ขนาด 500 กรัม

วุ้นเส้นแห้ง ตรา วิมาน ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 20 ห่อ (น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม)

วุ้นเส้นสดตรามังกรทอง ขนาด 500 กรัม

วุ้นเส้นสดขนาด 500 กรัม × 10 แพค (น้ำหนักสุทธิ 5 กิโลกรัม)

วุ้นเส้นสดตรามังกรทอง ขนาด 200 กรัม

วุ้นเส้นสด ขนาด 200 กรัม × 25 แพค ( น้ำหนักสุทธิ 5 กิโลกรัม)

วุ้นเส้นตราวิมาน ขนาด 25 กรัม

วุ้นเส้นแห้ง ขนาด 25 กรัม ×30 ห่อ (น้ำหนักสุทธิ 0.75 กิโลกรัม)

วุ้นเส้นตราวิมาน ขนาด 200 กรัม

วุ้นเส้นแห้งขนาด 200 กรัม × 50 แพค (น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม)

วุ้นเส้นตราวิมาน ขนาด 80 กรัม

วุ้นเส้นแห้งตราวิมาน 80 กรัม × 10 ห่อ (น้ำหนักสุทธิ 0.80 กิโลกรัม)

ติดต่อเรา

หจก.โรงงานวุ้นเส้นนครสวรรค์

168 ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 60000