รายละเอียดกิจการ

บริษัท เจริญกิจ เออาร์ จำกัด

Cgaroenkit AR. Co.Ltd.

ผลิตจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,มาตรฐานอุตสาหกรรม,

สินค้าทั้งหมด

ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 1500x1500x1000 มม.

ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมขนาด 1500x1500x1000 มม.

ท่อ 1500 มม.

ท่อ 1500 มม.

รางระบายน้ำตัววี

รางน้ำตัววี ขนาดหน้าราง 35 ซม. ยาว 100 ซม.

ศาลสี่ช้อฟ้า

ศาลพระภูมิ รุ่น สี่ช่อฟ้า เสาสูง

คันหินขอบถนน

คันหินขอบถนน ขนาด15X30X100 ซม. น้ำหนัก 100 กก.

ท่อระบายน้ำกลม มอก128

ติดต่อเรา

บริษัท เจริญกิจ เออาร์ จำกัด

627/1-9 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60240