รายละเอียดกิจการ

บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

UBON BIO POWER CO.,LTD.

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

สินค้าทั้งหมด

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ก๊าซชีวภาพคืออะไร
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ทำให้เกิดกลุ่มก๊าซขี้นขณะเกิดการย่อยสลาย กลุ่มก๊าซนี้ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ

ติดต่อเรา

บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

187 หมู่ 3 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310