รายละเอียดกิจการ

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

TIPMSE shop (tip-m-se-shop)

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และสมาชิกผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จัดอบรม สัมมนา ค่ายวิชาการ ศึกษาดูงานเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกระบวนการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ TIPMSE Shop ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อการคัดแยก ใช้ซ้ำ ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิล หรือสิ่งประดิษฐ์จากชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนับสนุนสังคมแห่งการรีไซเคิล

สินค้าทั้งหมด

Eco-Paper

Eco-Paper เป็นกระดาษรีไซเคิล 100% จากกล่องเครื่องดื่ม ไม่ใส่สี และสารฟอกขาว

ถุงผ้าพกพา แบบพับได้

To reduce the use of new plastic bags

หมอน r-PET

made from recycled plastic bottle  

ที่เก็บถุงพลาสติกแบบผ้า

Collect plastic bags for reuse

ชุดเครื่องประดับ

Jewelry Set

ภาพนูนต่ำในหลวง ร.9

Bas-relief made from paper

ที่แขวนถุงขยะ ทรงรูปหมี

Collect garbage or used packaging

ภาพนูนต่ำสุพรรณหงส์

Suphannahony Bas-relief

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

หนังสือครบรอบ 10 ปี ของ TIPMSE
10th Anniversary of TIPMSE
Packaging Infographic
เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Infographic

ติดต่อเรา

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900