รายละเอียดกิจการ

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

TIPMSE shop (tip-m-se-shop)

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และสมาชิกผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จัดอบรม สัมมนา ค่ายวิชาการ ศึกษาดูงานเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกระบวนการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ TIPMSE Shop ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อการคัดแยก ใช้ซ้ำ ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิล หรือสิ่งประดิษฐ์จากชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนับสนุนสังคมแห่งการรีไซเคิล

สินค้าทั้งหมด

ที่เก็บถุงพลาสติกแบบผ้า

Collect plastic bags for reuse

บริการด้านฝึกอบรมการจัดการขยะ

Training courses & Study Tours about used packaging management

ชุดตะเกียบช้อนส้อม 3 in 1

Chopstick set 3 in 1 for reuse

ชุดเครื่องประดับ

Jewelry Set

ภาพนูนต่ำในหลวง ร.9

Bas-relief made from paper

ที่แขวนถุงขยะ ทรงรูปหมี

Collect garbage or used packaging

ที่แขวนถุงขยะ

Collect garbage or used packaging

ที่แขวนถุงขยะ ทรงเหลี่ยม

Square Holding Bin

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

หนังสือครบรอบ 10 ปี ของ TIPMSE
10th Anniversary of TIPMSE
Packaging Infographic
เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Infographic

ติดต่อเรา

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900