รายละเอียดกิจการ

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

TIPMSE shop (tip-m-se-shop)

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และสมาชิกผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จัดอบรม สัมมนา ค่ายวิชาการ ศึกษาดูงานเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกระบวนการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ TIPMSE Shop ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อการคัดแยก ใช้ซ้ำ ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิล หรือสิ่งประดิษฐ์จากชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนับสนุนสังคมแห่งการรีไซเคิล

สินค้าทั้งหมด

หลอดสแตนเลส

หลอดสแตนเลส ขนาด 6mm. พร้อมแปรงทำความสะอาด ส่งเสริมการใช้ช้ำ

ถุงผ้าพับได้

ถุงผ้าพับได้ แบบพกพา เพื่อเป็นการลดปริมาณการรับถุงพลาสติกเวลาซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ในชีวิต

Eco-Paper

Eco-Paper เป็นกระดาษรีไซเคิล 100% จากกล่องเครื่องดื่ม ไม่ใส่สี และสารฟอกขาว

ที่เก็บถุงพลาสติกแบบผ้า

Collect plastic bags for reuse

ที่แขวนถุงขยะ ทรงรูปหมี

Collect garbage or used packaging

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

หนังสือครบรอบ 10 ปี ของ TIPMSE
10th Anniversary of TIPMSE
Packaging Infographic
เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Infographic

ติดต่อเรา

TIPMSE Shop (ทิป-เอ็ม-เซ่ ช๊อป)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120