รายละเอียดกิจการ

บริษัท ออเมนโต เคมิคอล จำกัด

Aumento Chemical Ltd.

บริษัท ออเมนโตเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สินค้าทั้งหมด

IBR-Pristinizer

Monster Bead Pearl

Colorful Monster Bead

Monster Bead Aqua Bomb

Transparent Monster Bead (moisturizer bead essence)

OleoSoft-4

OleoSoft-4 เป็นน้ำมันที่ประกอบไปด้วย Olive Oil, Almond Oil, Linseed Oil และ Borage Seed Oil นำ

Biogenic Magicolor

Collagen Capsule

PhytoflORAL

ติดต่อเรา

บริษัท ออเมนโต เคมิคอล จำกัด

360 ซ.รังสิต-นครนายก44 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130