รายละเอียดกิจการ

บริษัท ทรี อีโค เวสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด

Tree eco waste management .co.,Ltd.

รับกำจัดกากตะกอนชีวภาพ ตะกอนน้ำเสีย ของเสียชีวภาพ จำหน่ายจุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ำเสียกลิ่นเหม็น ย่อยสลายไขมัน

สินค้าทั้งหมด

รับกำจัดตะกอน/กากของเสียชีวภาพ

รับกำจัดตะกอนและกากของเสียชีวภาพ โดยการทำเป็นปุ๋ย โดยามารถกำจัดของเสียที่อยู่ในรูปแบบทั้งแห้งแล

ติดต่อเรา

บริษัท ทรี อีโค เวสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด

1371 lobby room No.5 Phaholyothin Rd, Samsennai Phayathai กรุงเทพฯ 10400