รายละเอียดกิจการ

วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย)

V.M.C. SAFETY GLASS (THAILAND)

วี.เอ็ม.ซี. ผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ กระจกรถบัสและกระจกอาคาร รับติดตั้งกระจกรถบัส และให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งกระจกอาคาร กระจกประหยัดพลังงาน เช่น กระจกสุญญากาศ กระจก Low-E เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานกระจกนิรภัย และกระจกประหยัด พลังงาน เป็นที่ยอมรับในทุกอุตสาหกรรม ได้รับความไว้วางใจยาว นาน... ตลอดเวลา 40 ปี จากอดีตเพียง...ความมุ่งมั่นที่ต้องการจะ พัฒนาความสำเร็จ ที่สร้าง แรงบันดาลใจให้ วี.เอ็ม.ซี. มุ่งมั่นมาก ยิ่งขึ้นสู่ปัจจุบัน คือ .. ความสำเร็จที่ได้มา เป็นผลงานอันมากมาย วี.เอ็ม.ซี. เรายังไม่หยุดนิ่ง ที่จะก้าวขั้นต่อไปเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ Better ONE 1. วี.เอ็ม.ซี. จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรบนความเชี่ยวชาญของเรา 2. สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาขีดความสามารถทุกคนให้มีความเข้มแข็ง พันธกิจ ( MISSION) 1. องค์กรต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดปัจจุบัน 2. เราต้องจริงจังในการเพิ่มผลิตภาพ ( Productivity ) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อตอบสนองความเร่งด่วนของโลกสมัยใหม่ 3. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นที่ชื่นชม และที่ไว้วางใจของลูกค้า 4. สร้างความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อความพึงพอใจของทุกคนในองค์กร

สินค้าทั้งหมด

กระจกรถบัส

ตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปี ที่ประเทศไทยได้เริ่มต้นการประกอบตัวถังรถบัสในประเทศ จนถึงปัจจุบัน ไ

กระจกรถยนต์ / อะไหล่

กระจกบังลมหน้ารถยนต์ที่ดี จะต้องให้ภาพการมองเห็นที่ดี ไม่หลอกตาหรือมองภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากความเ

กระจกหลังคากระบะ

การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถ ให้กับค่ายรถหลายยี่ห้อและหลายประเภท ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก

กระจกกันกระสุน

กระจกกันกระสุนรถยนต์ เป็นหนึ่งในความสำเร็จจากการพัฒนากระจกนิรภัย และกำลังได้รับความนิยมในตลาดโ

กระจกสุญญากาศ

กระจกสุญญากาศ ผลิตโดยการนำกระจกอย่างน้อย 2 แผ่น ขนาดตามต้องการมาประกบกันโดยมีอลูมิเนียมซึ่งบร

กระจกนิรภัยเทมเปอร์

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ เป็นการนำกระจกไปผ่านกระบวนการเทมเปอริง (Tempering)เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โด

กระจกนิรภัยหลายชั้น

ในสังคมปัจจุบัน มีความจำเป็นที่ต้องมีสินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นกระจกล

กระจกฮีตสเตรงเทน

กระจกฮีตสเตรงเทน เป็นกระจกที่ได้จากกระบวนการผลิตที่คล้ายกับกระจกนิภัยเทมเปอร์ แตกต่างกันที่กระจ

ติดต่อเรา

วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย)

140 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160