รายละเอียดกิจการ

บริษัท โอ.อี.เอ็ม.เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

O.E.M. CENTRE (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โอ.อี.เอ็ม.เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65/1 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดย ดร.ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ์ จำหน่ายอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องพ่นเชื้อเพลิงเตาเผาที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ,ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และบริการ Preventive Maintenace Line Gas บริษัทจำหน่าย spare parts of burner ของยี่ห้อ DUNGS , HONEYWELL , SIEMENS , MAXON , ECLIPSE , ANTUNES , CLEVELAND , ASCO , AICHI TOKEI

ติดต่อเรา

บริษัท โอ.อี.เอ็ม.เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

65/1 Moo.6 Tarang กรุงเทพฯ 10220