รายละเอียดกิจการ

บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด

Siam Celadon Pottery Co., Ltd.

ผลิตสินค้าหัตถกรรมประเภทเซรามิก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือศิลาดล

ติดต่อเรา

บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด

38 Moo10 Chiangmai-Sankampaeng Road, Tonpao, Sankampaeng เชียงใหม่ 50130