รายละเอียดกิจการ

คอมพิวเตอร์ อินทรีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Computer Integrated Manufacturing Co., Ltd.

ก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1900 เราผ่านร้อนผ่านหนาว กับลูกค้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ด้วยความรู้ความเข้าใจ ถึงนวตกรรมเทคโนลียี และ บริบทของวิถีไทย ทีมงานของเราได้ผสมผสานศาสตร์ความรู้ ของชาติตะวันตก กับวิถีไทย จึงทำให้สินค้าและบริการ ตอบโจทย์ และง่ายต่อการใช้งาน แต่ยังคงไว้ถึงวิธีการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด เข้าใจและเข้าถึง ทุกกระบวนการเราจะทำความเข้าใจถึงโจทย์ แล้วหาแนวทางที่เหมาะสม ตอบโจทย์ของลูกค้า โดยใช้ลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพราะคุณรู้และความสามารถในธุรกิจคุณ เรารู้ในเรื่องระบบเทคโนโลยี การสื่อสารที่เข้าใจรับฟัง และนำเสนอแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จสูงสุด CIMCO was founded in 1990, and is specialized in Computer Integrated Manufacturing (CIM) systems software development, the sales and services of Manufacturing Resources Planning (MRPII) and Enterprise Resources Planning (ERP) software packages. Developer for Computer Maintenance Management Systems (CMMS). CIMCO provides a range of services including project management, implementation, consulting, training, data conversion, software customization, software and hardware support, internet service, and network service. CIMCO CMMS the affordable Maintenance Management System, uses the experience of the CIMCO ERP Consulting team, CIMCO CMMS offers major enhancements to manage maintenance activities.

สินค้าทั้งหมด

บริหารงานซ่อมบำรุง CIMCO-CMMS

CIMCO-CMMS ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ที่ชาญฉลาด รองรับการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นสูง

ติดต่อเรา

คอมพิวเตอร์ อินทรีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้นที่ 12 ห้อง 12/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500