รายละเอียดกิจการ

พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

precise electric manufacturing co. ltd

ดำเนินธุรกิจในด้านการเป็นผู้ออกแบบสินค้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ตลอดจนออกแบบระบบวิศวกรรม บริหาร รับเหมา ติดตั้ง ก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์ รวมถึงงานบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมด้วยงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

สินค้าทั้งหมด

Instrument Transformer (CT,VT)

หม้อแปลงเครื่องมือวัด มีหน้าที่สำหรับวัดกระแส (CT) และวัดแรงดัน(VT) ในระบบไฟฟ้า รวมถึงใช้ในการป

ล่อฟ้า

ดรอปเอ้าท์ฟิวส์ 38 kV

ฟิวส์ คัทเอาท์ ทั้งหมดของพรีไซซ ได้รับการออกแบบและผลิตขขึ้นตามระบบมาตรฐาน IEEE C37.42 การขับออก

หม้อแปลงไฟฟ้า 30kVA-2,500kVA

ดรอปเอ้าท์ฟิวส์ 27kV

ดรอปเอ้าท์ฟิวส์ 15kV

ติดต่อเรา

พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

103/2 หมู่6 ซอยวัดเทียนถวาย ถ.ติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ.เมือง ปทุมธานี 12000