รายละเอียดกิจการ

บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

KTIS BioEthanol Company Limited

บริษัท เคทิส ไบโอทานอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547 มีกำลังการผลิตแอลกอฮอล์ 200,000 ลิตรต่อวันและใช้กากน้ำตาล(Molasses) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากบริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นวัตถุดิบ ปี 2552 ได้รับอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 230,000 ลิตรต่อวัน ปี 2560 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อ จาก บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC) ภายใต้คำขวัญที่ว่า \"พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยื่น\" เป็น บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ภายใต้คำขวัญที่ว่า \"มุ่งมั่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ\"

สินค้าทั้งหมด

ตะกอนยีสต์อบแห้ง เกรด Premium

Feed Additives จากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยยีสต์ดังกล่าว เป็นยีสต์ที่ผ่านกระบวนการหมัก

ตะกอนยีสต์อบแห้ง เกรด Base

Feed Additives จากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยยีสต์ดังกล่าว เป็นยีสต์ที่ผ่านกระบวนการหมัก

สเปรย์ล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 18 ml.

***แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรั

แอลกอฮอล์เจล 70 %v/v ล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ ขนาด 500 ml.

***เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรี

แอลกอฮอล์เจล 70 %v/v ล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ ขนาด 1L.

***เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไ

สเปรย์ล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 20 L.

***แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไว

สเปรย์ล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 5 L.

***แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไว

สเปรย์ล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 100 ml.

***แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป*** ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไว

ติดต่อเรา

บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

91 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 10900