รายละเอียดกิจการ

บริษัท บี.เอส.อินตอร์ พลาส จำกัด

B.S.INTER PLAS CO., LTD.

บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด รับผลิตชิ้นงานของลูกค้า MADE TO ORDER งานฉีดพลาสติก เช่น PACKAGING PLASTICS , PRODUCTS PLASTICS, สินค้าพลาสติกของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้า, อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในการผลิตงานพลาสติกมาในระยะเวลา 20 กว่าปี จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มก่อตั้งในนาม หจก. สมสิทธิพลาสติก เมื่อปี พ.ศ. 2536 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด เมื่อปี 2543 โดยทางเรามีความพร้อมทั้งบุคคลซึ่งผลิตงานได้ 24 ชม. อนึ่งทาง บริษัท บี.เอส.ฯ ได้พัฒนาองระบบ ISO 9001:2015 , GHPs & HACCP และมีนโยบายขยายงานเพื่อรองรับระบบอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

บริษัท บี.เอส.อินตอร์ พลาส จำกัด

42, 44, 46 ซอยสะแกงาม 7 แยก 8 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 กรุงเทพฯ 10150