รายละเอียดกิจการ

บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

P.J. GARMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผู้นำการตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานและชุดปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจชั้นนำด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของเวลา ในโลกแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ

สินค้าทั้งหมด

ชุดเนตรนารี Summer

ชุดลูกเสือ Summer

กางเกงนักเรียน Summer

ชุดนักเรียน Summer

เสื้อนักเรียน ประถม หญิง Summer

Uniform for School

Uniform for Food & Beverage

Uniform for Automotive

ติดต่อเรา

บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

38,38/1 หมู่ที่ 4 โครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ ปทุมธานี 12150