รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 001 น้ำแข็งหลอดอนามัย 500 ถุง 45.00 43.00 บาท
2 002 น้ำแข็งบดละเอียดอนามัย 500 ถุง 45.00 43.00 บาท
3 003 น้ำแข็งบดหยาบอนามัย 500 ถุง 45.00 43.00 บาท
* สกุลเงิน บาท