รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (5)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 Tyts0123 ทัวร์ต่างประเทศ 20 1,500.00 100.00 บาท
2 Tyts01234 ทัวร์ต่างประเทศ 20 1,500.00 100.00 บาท
3 Tyts012345 ทัวร์ต่างประเทศ 1 1,500.00 100.00 บาท
4 Tyts0123456 ทัวร์ต่างประเทศ 1 1,500.00 100.00 บาท
5 Tyts01234567 ทัวร์ต่างประเทศ 2 1,500.00 100.00 บาท
* สกุลเงิน บาท