รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (9)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 890 93555 0019 2 ชามอาหารไบโอฟอร์ม ขนาด 6 นิ้ว (สีเขียว) 100 ชุด 375.00 320.00 บาท
2 885 93555 0004 6 กล่องอาหารไบโอฟอร์ม 0 กล่อง 1,200.00 บาท
3 885 93555 0008 4 ชามอาหารไบโอฟอร์ม 6 นิ้ว (ชมพู) 10 ชุด 375.00 บาท
4 889 93555 0015 2 ชามอาหารไบโอฟอร์ม 6 นิ้ว (เทา) 24 ชุด 375.00 350.00 บาท
5 885 93555 0006 0 ชามอาหารไบโอฟอร์ม 5 นิ้ว (ขาว) 100 ชุด 300.00 250.00 บาท
6 886 93555 0012 1 ชามอาหารไบโอฟอร์ม 6 นิ้ว (ฟ้า) 10 ชุด 375.00 บาท
7 885 93555 0039 8 ชามชานอ้อย 16 oz (460 ml) 100 ลัง 1,750.00 บาท
8 885 93555 0022 0 ชามชานอ้อย 18 oz (500ml) 100 ลัง 1,244.00 บาท
9 885 93555 0023 7 ชามชานอ้อย 850 ml (29 oz) 100 ลัง 2,064.00 บาท
* สกุลเงิน บาท